Over ons bedrijf

Grondverzet Richard Palmen

Grondverzet Richard Palmen uit Nederweert-Eind is opgericht in Januari 2008.

Door de jarenlange ervaring zijn we uw totaalleverancier op het gebied van grondwerk, verticale infiltratieboringen, hemelwaterinfiltratie, rioleringen, sloopwerken, terreinverhardingen en bermverhardingen.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor diverse bouwstoffen en dragen wij zorg voor het afvoeren van uw bouw- en sloopafval en groenafval.

Over ons

Wat doen wij

Grondverzet

Alle voorkomende grondwerken van klein tot groot

Hierbij kunt u denken aan:

  • Het ontgraven en aanvullen van bouwputten met bijbehorende werkzaamheden
  • Het ontgraven en aanvullen van tuinen
  • Het ontgraven van watergangen en waterpartijen (vijvers, zwembaden etc)
  • Het verwijderen van begroeiing en groenafval
  • Het aanleggen van bedrijfsterreinen

Verticale Infiltratie

Onze dubbelwandige, gesleufde buizen voor verticale infiltratie zijn de ideale oplossing voor regenwaterafvoer in drukke gebieden.

De aanleg is snel, kosteneffectief en gaat gepaard met minimale overlast.

De verticale buizen nemen zeer weinig ruimte in en zijn gemakkelijk te inspecteren en reinigen.

Hemelwater infiltratie

Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen.

Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater.

Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De gemeentes Weert en Nederweert geven afkoppelsubsidie, op basis van het aantal afgekoppelde vierkante meters dakoppervlak. Vaak mag men het subsidiebedrag ook gedeeltelijk gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton.

Benieuwd naar onze mogelijkheden?

Alles omtrent grondverzet kunnen wij voor u verzorgen! Grondwerk, het aanleveren en afvoeren van grond, aanleggen van hemelwaterafvoer en infiltratie is onze specialiteit. Neem voor meer informatie contact met ons op.