Hemelwater infiltratie

Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen.

Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater.

Meer informatie

Grondwerk

Alle voorkomende grondwerken van klein tot groot.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Het ontgraven en aanvullen van bouwputten met bijbehorende werkzaamheden
  • Het ontgraven en aanvullen van tuinen
  • Het ontgraven van watergangen en waterpartijen (vijvers, zwembaden etc)
  • Het verwijderen van begroeiing en groenafval
  • Het aanleggen van bedrijfterreinen
Meer informatie

Verticale infiltratie

Onze dubbelwandige, gesleufde buizen voor verticale infiltratie zijn de ideale oplossing voor regenwaterafvoer in drukke gebieden.

De aanleg is snel, kosteneffectief en gaat gepaard met minimale overlast.

De verticale buizen nemen zeer weinig ruimte in en zijn gemakkelijk te inspecteren en reinigen.

Meer informatie