Onze dubbelwandige, gesleufde buizen voor verticale infiltratie zijn de ideale oplossing voor regenwaterafvoer in drukke gebieden. De aanleg is snel, kosteneffectief en gaat gepaard met minimale overlast. De verticale buizen nemen zeer weinig ruimte in en zijn gemakkelijk te inspecteren en reinigen.

Verticale infiltratieput

Infiltratieputten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen. De groot formaat betonnen- of kunststofbuizen worden verticaal geplaatst en op het hemelwaterafvoer aangesloten. Aan de onderkant zijn ze open zodat het hemelwater kan infiltreren. 

Het grote voordeel is dat ze bovengronds geen ruimte in beslag nemen. Er kan dus meer regenwater gebufferd worden en vertraagd afgegeven worden aan het grondwater. Infiltratieputten bestaan in allerlei afmetingen voor individuele huizen tot aan voorzieningen voor een heel huizenblok. Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

Grondverzet Richard Palmen

20170617_120045

Grondverzet Richard Palmen voorziet in de mogelijkheden voor gemeentes om verticale infiltratie toe te passen.

Al het materieel wat nodig is hebben wij tot onze beschikking om snel en goedkoop aangewezen locaties te voorzien van verticale infiltratie.